Филтри

Категории

Топ продукти

Флурапид С

 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

  20 капсули

  Начин на употреба

  Препоръчителната доза е по 2 капсули 3 пъти дневно. След намаляване на симптомите може да се приема по 1 капсула 3 пъти дневно.

 • Листовка: информация за потребителя

  Флурапид С 200 mg/150 mg/25 mg/2,5 mg твърди капсули

  Flurapid C 200 mg/150 mg/25 mg/2,5 mg capsules, hard

  Парацетамол/Аскорбинова киселина/Кофеин/Хлорфенаминов малеат

  Paracetamol/Ascorbic acid/Caffeine/Chlorphenamine maleate

  Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

  Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

  • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
  • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
  • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  • Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

  Какво съдържа тази листовка

  1. Какво представлява Флурапид С и за какво се използва
  2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Флурапид С
  3. Как да приемате Флурапид С
  4. Възможни нежелани реакции
  5. Как да съхранявате Флурапид С
  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  Какво представлява Флурапид С и за какво се използва

  Флурапид С съдържа 4 активни вещества: парацетамол, аскорбинова киселина, кофеин и хлорфенаминов малеат и се използва при възрастни и деца над 12 години.

  • Парацетамолът притежава аналгетичен, антипиретичен и много слаб противовъзпалителен ефект.
  • Аскорбиновата киселина (Витамин С) допълва естествените нива от витамин С, които могат да намалеят при вирусна инфекция или настинка.
  • Кофеинът е ксантиново производно и повишава аналгетичните ефекти на парацетомола.
  • Хлорфенаминовият малеат е антихистамин, който освобождава носа и синусите, като Ви помага да дишате по-леко.

  Флурапид С се използва за краткотрайно облекчение на симптомите при простуда, алергичен ринит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца над 12 години като намалява секрецията от носа и сълзенето, кихането, повишената телесна температура, главоболието, леките до умерени болки от различен произход.

  Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

  Какво трябва да знаете, преди да приемете Флурапид С

  Не приемайте Флурапид С:

  • ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
  • ако имате сериозно чернодробно или бъбречно заболяване;
  • ако страдате от някоя форма на глаукома (увеличено вътреочно налягане);
  • ако имате заболяване на простатата;
  • ако сте дете под 12 години;
  • ако имате високо кръвно налягане или друго сърдечносъдово заболяване;
  • ако приемате други парацетамол-съдържащи продукти, отпушващи носа лекарства или продукти за лечение на кашлица и настинка;
  • ако приемате лекарства, известни като инхибитори на моноаминооксидазата (МАО инхибитори), които обикновено се използват за лечение на депресия.

  Предупреждения и предпазни мерки

  Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Флурапид С.

  Това е важно, тъй като при някои състояния е по-вероятно да получите нежелани лекарствени реакции (вижте също точка 4):

  • ако случайно сте приели по-висока доза от необходимата;
  • ако имате тежко бъбречно или чернодробно заболяване;
  • ако приемате други лекарства, съдържащи парацетамол;
  • ако имате някаква алергия;
  • ако сте бременна или кърмите;
  • ако имате повишено вътреочно налягане;
  • ако имате проблеми с простатата;
  • ако Вашите симптоми продължават повече от 7 дни;
  • ако имате високо кръвно налягане или сърдечно заболяване.

  Деца

  Флурапид С не трябва да се използва при деца под 12-годишна възраст.

  Други лекарства и Флурапид С

  Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Това се отнася особено за:

  • варфарин или други подобни средства за разреждане на кръвта;
  • лекарства за контрол на кръвното налягане, като бета-блокери;
  • дигоксин или други подобни лекарства за лечение на сърдечни заболявания;
  • лекарства за лечение на депресия, като трициклични антидепресанти, напр. Амитриптилин;
  • ако приемате други лекарства, съдържащи антихистамини или парацетамол.

  Флурапид С с храна, напитки и алкохол

  По време на лечението не трябва да се приема алкохол.

  Бременност, кърмене и фертилитет

  Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

  Това лекарство не се препоръчва по време на бременност и кърмене, освен ако Вашият лекар прецени, че е абсолютно необходимо.

  Шофиране и работа с машини

  Хората, които шофират моторни превозни средства или работят с машини, трябва да имат предвид, че при употребата на това лекарство има риск от сънливост.

  Ако получите нежелани ефекти, като например замъглено зрение, виене на свят или сънливост, трябва да се въздържате от дейности, които изискват повишено внимание (напр. шофиране, работа с машини или опасни инструменти).

  Флурапид С съдържа лактоза монохидрат

  Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

  Как да приемате Флурапид С

  Винаги приемайте  това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  Препоръчителната доза е по 2 капсули 3 пъти дневно. След намаляване на симптомите може да се приема по 1 капсула 3 пъти дневно.

  Пациенти с чернодробна и/или бъбречна недостатъчност.

  Дозата трябва да бъде редуцирана или интервалите на дозиране да се удължат при пациенти с увредена чернодробна или бъбречна функция и синдром на Gilbert. Флурапид C не трябва да се прилага при тежка чернодробна и/или бъбречна недостатъчност.

  Начин и продължителност на приложение

  Капсулите трябва да се приемат цели, с достатъчно количество течност. Флурапид C не трябва да се използва за продължителен период от време и във високи дози без консултация с лекар.

  Употреба при деца и юноши

  Използва се при възрастни и деца над 12 години.

  Ако сте приели повече от необходимата доза Флурапид С

  Ако случайно или преднамерено сте приели по-висока доза от посочената в тази листовка, информирайте незабавно Вашия лекар или фармацевт.

  Ако сте пропуснали да приемете Флурапид С

  Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

  Ако сте спрели приема на Флурапид С

  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство,  попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  Възможни нежелани реакции

  Както всички лекарства, Флурапид С може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

  Спрете приема на Флурапид С и се консултирайте веднага с лекар, ако се появят признаци на алергична реакция или на някоя друга сериозна реакция.

  Възможни са следните нежелани реакции:

  Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

  • Намаляване на броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите;
  • Тежки реакции на свръхчувствителност;
  • Задушаване, затруднено дишане.

  Редки (могат да засегнат повече от 1 на 1 000 души):

  • Кожен обрив, сърбеж, зачервяване;
  • Повишаване на чернодробните ензими;
  • Отоци, сърцебиене;
  • Халюцинации, нервност;
  • Сухота в устата, запек, диария, повръщане или коремна болка.

  Много редки (могат да засегнат повече от 1 на 10 000 души):

  • Нарушена бъбречна функция;
  • Алергична кожна реакция;
  • Увреждане на чернодробната функция.

  Съобщаване на нежелани реакции

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, 1303 София: тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

  Как да съхранявате Флурапид С

  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

  Как изглежда Флурапид С и какво съдържа опаковката

  Флурапид С – бледо жълти, твърди желатинови капсули.

  Съдържимо на капсулите – бяла до почти бяла прахообразна смес.

  Всяка кутия съдържа 1 или 2 блистера с по 10 капсули всеки.

  Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

  Притежател на разрешението за употреба и производител

  Фортекс Нутрасютикалс ООД ул. Прохладен кът 10, София 1362, България

  Дата на последно преразглеждане на листовката

  Август 2017