fbpx

  Церидол

20 таблетки
Препоръчителната доза е: Възрастни: 1-2 таблетки 1-3 пъти дневно. Употреба при деца над 12 години: 1 таблетка 1-3 пъти дневно.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Листовка: информация за пациента

Церидол 250 mg/150 mg/50 mg таблетки
Ceridol 250 mg/150 mg/50 mg tablets

парацетамол/пропифеназон/кофеин
paracetamol/propyphenazone/caffeine

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

 • Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява Церидол и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Церидол
 3. Как да приемате Церидол
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Церидол
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 1. Какво представлява Церидол и за какво се използва

Церидол е аналгетик. Предназначен е за лечение на главоболие, зъбобол, менструални, ревматични и следоперативни болки. Церидол понижава температурата и облекчава простудна болка.

Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете Церидол

 Не приемайте Церидол:

 • ако сте алергични към активните вещества (парацетамол, пропифеназон, кофеин) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към пиразолони или сходни вещества

(свръхчувствителни към продукти, съдържащи феназон, пропифеназон, аминофеназон, метамизол), към продукти, съдържащи фенилбутазон, или към ацетилсалицилова киселина;

 • ако страдате от наследствена глюкозо-6-фосфатна дехидрогеназна недостатъчност (доказана от хемолитична анемия);
 • ако имате остра чернодробна порфирия.

Предупреждения и предпазни мерки:
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Церидол:

 • ако имате нарушена чернодробна функция (например в случаи на хронична злоупотреба с алкохол или при хепатит);
 • ако имате нарушена бъбречна функция;
 • ако страдате от синдром на Жилбер (различна по интензитет доброкачествена жълтеница, вследствие на глюкуронил-трансферазна недостатъчност);
 • ако имате хематопоетична дисфункция.

Ако провеждате лечение с Церидол или други аналгетици, съдържащи парацетамол, за продължителен период от време, може да получите бъбречно увреждане, а дори и необратима бъбречна недостатъчност.

Трябва да помните, че ако вземате продължително време аналгетици за лечение на главоболие, то може да се превърне в хронично.

Ако имате висока температура или болка, които продължават повече от една седмица, консултирайте се с лекар.

Ако имате астма, хроничен ринит или кожен обрив, или сте с повишена чувствителност към други аналгетици или противоревматични лекарства, трябва да проведете лечение с Церидол само след консултация с Вашия лекар.

Има съобщения за единични случаи на пристъпи на астма и анафилактоиден шок (тежка алергична реакция), свързани с използването на препарати, съдържащи пропифеназон и парацетамол, при чувствителни пациенти.

Съобщавани са много редки случаи на сериозни кожни реакции. В случай на зачервяване на кожата, обрив, мехури или лющене, незабавно прекратете приема на парацетамол и потърсете лекарска помощ.

Деца и юноши
Церидол не се прилага при деца на възраст под 12 години.

Други лекарства и Церидол
Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Някои хипнотици, антиепилептични лекарства (напр. фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин) и рифампицин могат да увеличат чернодробната токсичност на парацетамол. Същото се отнася и за злоупотребата с алкохол.

Чрез забавяне на изпразването на стомаха, например с помощта на пропантелин, скоростта на резорбция на парацетамол може да бъде намалена, а началото на действието му да бъде забавено. Ускоряването на изпразването на стомаха, например след прием на метоклопрамид, усилва скоростта на резорбция.

Комбинирането с хлорамфеникол удължава елиминацията на лекарството с по-голям риск от токсичност.

Приемът на метоклопрамид ускорява скоростта на резорбция. Клиничното значение на взаимодействията между парацетамол и производни на варфарин или кумарин не е установено. Поради тази причина, редовната продължителна употреба на парацетамол от пациенти, лекувани с перорални антикоагуланти, трябва да се извършва само под лекарско наблюдение.

Честотата на неутропения (понижаване на белите кръвни клетки) е по-голяма при едновременна употреба на парацетамол и AZT (зидовудин). Поради тази причина, Церидол може да се използва в комбинация с AZT само след консултация с лекар.

Кофеинът е антагонист на много седативни вещества като барбитурати, антихистамини и други. Кофеинът засилва тахикардията, предизвикана от симпатомиметици, тироксин и други. При вещества с широк спектър на действие (напр. бензодиазепини), взаимодействията могат да се проявят в множество форми и не са предсказуеми. Пероралните контрацептиви, симетидин и дисулфирам понижават метаболизма на кофеин, докато барбитуратите и тютюнопушенето го ускоряват. Кофеинът понижава елиминацията на теофилин. Кофеинът повишава потенциала за пристрастяване към вещества като ефедрин. Едновременната употреба на някои инхибитори на гираза може да удължи елиминацията на кофеин и неговия метаболит параксантин.

Въпреки че теоретично е възможно, няма клинични доказателства, че кофеинът увеличава потенциала за пристрастяване към болкоуспокояващи лекарствени вещества като парацетамол.

Церидол с храни, напитки и алкохол
Не приемайте болкоуспокояващи лекарства като Церидол едновременно с алкохол или ако страдате от увреждания, вследствие прием на алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако сте бременна или кърмите, не трябва да приемате Церидол, освен ако имате изричното разрешение на лекар.

Шофиране и работа с машини
Някои пациенти може да получат замайване или сънливост при употребата на парацетамол. Пациентите трябва да бъдат внимателни при извършването на дейности, изискващи повишено внимание.

 1. Как да приемате Церидол

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е: Възрастни: 1-2 таблетки 1-3 пъти дневно. Употреба при деца над 12 години:  1 таблетка 1-3 пъти дневно.
Делителната черта е само за улесняване на счупването, ако Ви е трудно да погълнете цялата таблетка.
Таблетките трябва да се приемат с достатъчно количество течност. Придържайте се към дозата, отбелязана на опаковката или предписана от лекаря. Ако прецените, че ефектът на лекарството е прекалено силен или прекалено слаб, консултирайте се с Вашия лекар.
Не приемайте Церидол в дози, по-високи от указаните в тази листовка. Както и при останалите аналгетици, Церидол не трябва да се прилага редовно за дълъг период от време, освен ако не сте под лекарско наблюдение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Церидол
Моля, уведомете Вашия лекар, ако предозирате Церидол. В зависимост от степента на интоксикация, той ще реши какви мерки да бъдат взети.

Ако сте пропуснали да приемете Церидол
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Церидол
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 1. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство  може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се класифицират по системо-органни класове и по честота по следния начин: много чести (≥1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1000), много редки (≤ 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения
Много редки – задух, астма.

Нарушения на кръвта и лимфната система
Много редки – намаляване броя на различните видове кръвни клетки (тромбоцитопения, тромбоцитопенична пурпура, левкопения, агранулоцитоза, панцитопения).

Стомашно-чревни нарушения
Редки – гадене, повръщане, стомашен дискомфорт, диария и коремна болка.

Хепатобилиарни нарушения
Много редки – чернодробно увреждане, хепатит, както и дозо-зависима чернодробна недостатъчност, чернодробна некроза (включително с фатален изход). Хроничната неодобрена употреба може да доведе до чернодробна фиброза, цироза на черния дроб, включително с фатален изход.

Нарушения на нервната система
Световъртеж, сънливост.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища
Много редки – бъбречно увреждане, особено в случай на предозиране.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Докладвани са много редки случаи на сериозни кожни реакции.
Сърбеж, зачервяване на кожата, обрив, алергичен оток и ангиоедем, синдром на Stеvens-Johnson, токсична епидермална некролиза и други.

Нарушения на имунната система
Много редки – реакции на свръхчувствителност, тежки анафилактоидни реакции, анафилактичен шок.

Ако забележите подобни ефекти, прекратете приема на Церидол и веднага уведомете Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, 1303 София: тел. +359 2 8903417, уебсайт www.bda.bg.

Kaто съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 1. Как да съхранявате Церидол

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не използвайте Церидол, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не ползвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 Какво съдържа Церидол

 • Активните вещества в една таблетка са: парацетамол (250 mg), пропифеназон (150 mg), кофеин (50 mg).
 • Други съставки (помощни вещества) са: микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, колоиден безводен силициев диоксид, талк.

Как изглежда Церидол  и какво съдържа опаковката
Блистер от бяло, непрозрачно PVC/PVDC/Alu фолио с по 10 таблетки.
Всяка кутия съдържа 1 блистер с 10 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Фортекс Нутрасютикалс ООД
ул. Прохладен кът 10,
София 1362, България

Дата на последно преразглеждане на листовката
Ноември 2017

Package leaflet: Information for the patient

 

Ceridol

250 mg/150 mg/50 mg tablets

paracetamol/propyphenazone/caffeine

 

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains

important information for you.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told you.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
 • You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 7 days.

 

What is in this leaflet

 

 1. What Ceridol is and what it is used for
 2. What you need to know before you take Ceridol
 3. How to take Ceridol
 4. Possible side effects
 5. How to store Ceridol
 6. Contents of the pack and other information

 

 1. What Ceridol is and what it is used for

 

Ceridol is an analgesic medication. It is used to treat headache, toothache, menstrual pain, rheumatic and post-operative pains. Ceridol is administered for quick relief from pain and reducing fever associated to common cold and flu.

You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 7 days.

 

 1. What you need to know before you take Ceridol

 

Do not take Ceridol:

–        if you are allergic to active substances (paracetamol,propyphenazone, caffeine) or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6);

–    if you are allergic to pyrazolones or derivatives of these compounds (hypersensitivity to phenazone, aminophenazone, metamizole);

–         if you are allergic to aspirin (acetylsalicylic acid) or phenylbutazone;

–         if you suffer from congenital glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency;

–         if you suffer from acute hepatic porphyria

 

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Ceridol:

 • if you have impaired liver function (for example in case of chronic alcohol abuse or of hepatitis);
 • if you have kidney function;
 • if you have Gilbert’s syndrome (varying in intensity benign jaundice due to glucuronyl-transferase deficiency);
 • if you have hematopoietic dysfunction;

 

If you take large amounts of Ceridol or any other analgesic containing paracetamol (acetaminophen) over a long period you may suffer kidney damage or even kidney failure.

 

You should keep in mind that if you continually take analgesics to treat headaches the headaches may become chronic.

 

If you have fever or pain lasting more than one week you should consult your doctor.

 

If you suffer from asthma, chronic colds or chronic hives, or if you are hypersensitive to other analgesic or antirheumatic medications you should take Ceridol only after consulting your doctor.

 

Respiratory problems and circulatory system reactions have been reported in persons taking medicines containing paracetamol (acetaminophen) or propyphenazone, particularly in susceptible individuals.

 

Children and adolescents

Ceridol do not use in children under 12 years of age.

 

Other medicines and Ceridol

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

 

Some hypnotics, antiepileptic drugs (e.g., phenobarbital, phenytoin and carbamazepine) and rifampicin may increase the liver toxicity of acetaminophen. The same goes for alcohol abuse.

During the use of drugs that slow gastric emptying, such as. Propantheline, the rate of absorption of paracetamol may slow down, which analgesic effect may be delayed. The accelerated gastric emptying, for example. Metoclopramide after taking leads to faster absorption of paracetamol.

 

Combining with chloramphenicol extended elimination of the drug product with greater risk of toxicity.

 

Taking metoclopramide accelerates the rate of absorption. The clinical relevance of interactions between paracetamol and derivatives of warfarin or coumarin not been established. For this reason, regular long-term use of paracetamol to patients treated with oral antikoagulangi should be done only under medical supervision.

 

Concurrent use of Paracetamol and AZT (zidovudine) increases the disposition to neutropenia. Ceridol should therefore only be used concomitantly with AZT when supervised by a doctor.

 

Caffeine is an antagonist of many sedatives such as barbiturates, antihistamines and others. Caffeine enhances the tachycardia induced by sympathomimetics, thyroxine and the like. When substances with a wide range of operation (eg. Benzodiazepines) interactions may occur in many forms and are not predictable. Oral contraceptives, cimetidine and disulfiram decrease the metabolism of caffeine, while barbiturates and smoking it accelerated. Caffeine reduces the elimination of theophylline. Caffeine increases the potential for addiction to substances such as ephedrine. Concomitant use of some gyrase inhibitors may prolong the elimination of caffeine and its metabolites paraxanthine.

 

Although theoretically possible, no clinical evidence that caffeine increases the potential for addiction to painkillers drugs such as paracetamol.

 

Ceridol with food, drink and alcohol

Do not take analgesics such as Ceridol together with alcohol, or if you suffer from an alcohol related disorder.

 

Pregnancy, breast-feeding and fertility

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

 

Do not take Ceridol during pregnancy and lactation without consulting a doctor.

 

Driving and using machines

Do not drive or operate hazardous machinery, as this medicine may cause drowsiness or decreased responsiveness to the recommended doses.

 

 1. How to take Ceridol

 

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

 

The recommended dose is:

Adults: 1 to 2 tablets 1-3 times daily

Use in children over 12 years: 1 tablet 1-3 times daily

 

The score line is only there to help you break the tablet if you have difficulty swallowing it whole.

 

Take the tablets with ample water or other fluid. Keep to the dosage specified by your doctor. If you think the effect of the medicine is too weak or too strong, talk to your doctor or pharmacist.

 

If you take more Ceridol than you should

In case of overdose, immediately consult your doctor. Depending on the degree of intoxication, he will decide what measures should be taken.

 

If you forget to take Ceridol

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

 

If you stop taking Ceridol

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

 

 1. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

 

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Bronchospasm, asthma.

 

Blood and lymphatic system disorders

Reducing in the count blood cells (thrombocytopenia, thrombocytopenic purpura, leukopenia, agranulocytosis, pancytopenia).

 

Gastrointestinal disorders

Nausea, vomiting, stomach upset, diarrhea and abdominal pain

 

Hepatobiliary disorders

Changes in the liver and liver failure, hepatitis, dose-dependent liver failure, liver necrosis (including fatal outcomes). Chronic unapproved use can lead to liver fibrosis, cirrhosis of the liver, including fatal outcome.

Nervous system disorders

Dizziness, somnolence.

 

Renal and urinary disorders

Kidney damage especially in overdose.

 

Skin and subcutaneous tissue disorders

Serious skin reactions have been reported very rarely.

Itching, skin redness, rash, allergic edema (swelling) and angioedema, Stevens-Johnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis and other.

 

Immune system disorders

Hypersensitivity reactions, severe anaphylactoid reactions, anaphylactic shock.

 

If you notice similar effects, you should stop taking Ceridol and tell contact your doctor.

 

 

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via Bulgarian Drug Agency, 8 Damyan Gruev Str. Sofia 1303, Bulgaria. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

 

 1. How to store Ceridol

 

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

 

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the blistera and carton. The expiry date refers to the last day of that month.

 

Do not use this medicine if you notice  of the visible signs of deterioration.

 

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

 

 1. Contents of the pack and other information

 

What Ceridol contains

 • The active substances are: paracetamol (250 mg), propyphenazone (150 mg), caffeine (50 mg)
 • The other ingredients (excipients) are: microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica

colloidal anhydrous, talc

 

What Ceridol looks like and contents of the pack

Ceridol contains 10 tablets in a 1 blister.

10 (ten) tablets in a blister pack from PVC/PVDC white/aluminium foil.

Each box contains 10 tablets in a 1 blister and the package leaflet.

 

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Fortex Nutraceuticals Ltd.

10, Prohladen kat str., Suhodol distr.,

1362 Sofia, Bulgaria


This leaflet was last revised in
July 2016

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.

Меню