fbpx

  Флурапид

8 сашета
Препоръчителната доза за възрастни и деца над 15 години е: По 1 саше, 2 или 3 пъти на всеки четири до шест часа. Интервалът между два приема трябва да бъде най-малко 4 часа.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Листовка: информация за пациента

 

Флурапид 500 mg/25 mg/200 mg прах за перорален разтвор в саше

Парацетамол/Фенираминов малеат/Аскорбинова киселина

 

Flurapid 500mg/25mg/200mg powder for oral solution in sachet

Paracetamol/Pheniramine maleate/ Ascorbic acid

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Въпреки това, за да получите най- добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на Флурапид.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
 • Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 7 дни.

 

Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява Флурапид и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Флурапид
 3. Как да приемате Флурапид
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Флурапид
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 1. Какво представлява Флурапид и за какво се използва

 

Флурапид съдържа 3 активни вещества: парацетамол, фенираминов малеат и аскорбинова киселина и се използва при възрастни и деца над 15 години.

 • Парацетамол е болкоуспокояващо лекарство, което подпомага също така и понижаването на високата температура.
 • Фенираминов малеат е антихистамин, който освобождава носа и синусите, като Ви помага да дишате по-леко.
 • Аскорбинова киселина (Витамин С) допълва естествените нива от витамин С, които могат да намалеят при вирусна инфекция или настинка.

 

Флурапид се използва за краткотрайно облекчение на симптомите при простуда, алергичен ринит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца над 15 години: намалява секрецията от носа и сълзенето, кихането, повишената телесна температура, главоболието, леки до умерени болки от различен произход.

 

 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете Флурапид

 

Не приемайте Флурапид:

 • ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки ( изброени в точка 6);
 • ако имате сериозно чернодробно или бъбречно заболяване;
 • ако страдате от някоя форма на глаукома (увеличено вътреочно налягане);
 • ако имате заболяване на простатата;
 • ако сте дете под 15 години;
 • ако имате високо кръвно налягане или друго сърдечно-съдово заболяване;
 • ак приемате други парацетамол-съдържащи продукти, отпушващи носа лекарства или продукти за лечение на кашлица и настинка;
 • ако приемате лекарства, известни като инхибитори на моноаминооксидазата (МАО инхибитори), които обикновено се използват за лечение на депресия.

 

Предупреждения и предпазни мерки:

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Флурапид.

Това е важно, тъй като при някои състояния е по-вероятно да получите нежелани лекарствени реакции (вижте също точка 4):

 • ако случайно сте приели по-висока доза от необходимата;
 • ако имате тежко бъбречно или чернодробно заболяване;
 • ако приемате други лекарства, съдържащи парацетамол;
 • ако имате някаква алергия;
 • ако сте бременна или кърмите;
 • ако имате повишено вътреочно налягане;
 • ако имате проблеми с простатата;
 • ако Вашите симптоми продължават повече от 7 дни;
 • ако имате високо кръвно налягане или сърдечно заболяване.

 

Деца

Флурапид  не трябва да се използва при деца под 15 годишна възраст.

 

Други лекарства и Флурапид

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Това се отнася особено за:

 • варфарин или други подобни средства за разреждане на кръвта;
 • лекарства за контрол на кръвното налягане, като бета-блокери;
 • дигоксин или други подобни лекарства за лечение на сърдечни заболявания;
 • лекарства за лечение на депресия, като трициклични антидепресанти, напр. Амитриптилин;
 • ако приемате други лекарства, съдържащи антихистамини или парацетамол.

 

Флурапид с храни, напитки и алкохол

По време на лечението не трябва да се приема алкохол.

 

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Това лекарство не се препоръчва по време на бременност и кърмене, освен ако Вашия лекар прецени, че е абсолютно необходимо.

 

Шофиране и работа с машини

Хората, които шофират моторни превозни средства или работят с машини трябва да имат предвид, че при употребата на това лекарство има риск от сънливост.

Ако получите нежелани ефекти, като например замъглено зрение, виене на свят или сънливост, трябва да се въздържате от дейности, които изискват повишено внимание (напр. шофиране, работа с машини или опасни инструменти).

 

 1. Как да приемате Флурапид

 

Винаги приемайте това лекарство точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

Препоръчителната доза за възрастни и деца над 15 години е:

По 1 саше, 2 или 3 пъти на всеки четири до шест часа. Интервалът между два приема трябва да бъде най-малко 4 часа.

 

Начин на приложение

Съдържанието на едно саше се разтваря в чаша гореща или студена вода и се изпива.

При грипоподобни състояния се препоръчва Флурапид да се приема с гореща вода вечер, щом се появят първите симптоми.

В случай на остра бъбречна недостатъчност интервалът между два приема трябва да бъде поне 8 часа.

 

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението не трябва да надхвърля 7 дни.

Не използвайте това лекарство за продължително лечение без консултация с лекар, особено ако симптомите продължават повече от 7 дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза от Флурапид

Ако случайно или преднамерено сте приели по-висока доза от посочената в тази листовка информирайте незабавно Вашия лекар или фармацевт.

 

Ако сте пропуснали да приемете Флурапид

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 1. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Флурапид  може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на Флурапид и се консултирайте веднага с лекар, ако се появят признаци на алергична реакция или на някоя друга сериозна реакция.

 

Възможни са следните нежелани реакции:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

 • Намаляване на броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите;
 • Тежки реакция на свръхчувствителност;
 • Задушаване, затруднено дишане.

 

Редки (могат да засегнат повече от 1 на 1 000 души)

 • Кожен обрив, сърбеж, зачервяване;
 • Повишаване на чернодробните ензими;
 • Отоци, сърцебиене;
 • Халюцинации, нервност;
 • Сухота в устата, запек, диария, повръщане или коремна болка.

 

Много редки (могат да засегнат повече от 1 на 10 000 души)

 • Нарушена бъбречна функция;
 • Алергична кожна реакция;
 • Увреждане на чернодробната функция.

 

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някави нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Вие можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване директно към Изпълнителната Агенция по Лекарствата, ул. Дамян Груев, No 8, 1303 София: тел. +359 2 8903417, уебсайт www.bda.bg.

Kaто съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

 1. Как да съхранявате Флурапид

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не ползвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Флурапид

-Активните вещества в едно саше са: парацетамол (500 mg), фенираминов малеат (25 mg) и

аскорбинова киселина (200 mg),

Други съставки (помощни вещества) са: манитол, натриев цикламат, аромат лимон, лимонена киселина.

 

Как изглежда Флурапид  и какво съдържа опаковката

Флурапид съдържа прах за перорален разтвор в саше.

Съдържимото на сашето е почти бяла смес от прах и сухи агломерати.

Всяка кутия съдържа 8 сашета и листовка за пациента.

 

Притежател на разрешението за употреба

 

Фортекс Нутрасютикалс ООД

ул. Прохладен кът 10,

София 1362, България

 

Производител

Фортекс Нутрасютикалс ООД

ул. Прохладен кът 10,

София 1362, България

 

Дата на последно преразглеждане на листовката

Февруари 2017

 

Package leaflet: Information for the patient

Flurapid 500mg/25mg/200mg powder for oral solution in sachet

Paracetamol/Pheniramine maleate/ Ascorbic acid

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told you.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
 • You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 7 days.

 

What is in this leaflet

 1. What Flurapid is and what it is used for
 2. What you need to know before you take Flurapid
 3. How to take Flurapid
 4. Possible side effects
 5. How to store Flurapid
 6. Contents of the pack and other information

 

 1. What Flurapid is and what it is used for?

Flurapid contains 3 active substances:  paracetamol, ascorbic acid and pheniramine maleate and is used in adults and adolescent older than 15 years.

Flurapid is indicated for treatment of symptoms associated with the common cold, influenza and upper respiratory tract infections such as runny nose, watery eyes, sneezing, headache and/or fever.

You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 7 days.

 1. What you need to know before you take Flurapid?

Do not take Flurapid:

– if you are allergic to paracetamol, ascorbic acid, pheniramine maleate or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).
– if you have liver disease or kidney desease
– if you have narrow-angle glaucoma
– if you are taking or have taken within the last two weeks monoamine oxidase inhibitors (for depression)
– if you take other medicines containing paracetamol and/or pheniramine maleate
– if you have high blood pressure or ceardiovascular  desease
– if you are a man with prostate problems
– do not give Flurapid to children under 15 years

Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking Flurapid:
– if you take higher dose than necessary
– if you have kidney or liver problems
– if you are pregnant or breast-feeding
– if you take other paracetamol- containing drugs
– if you have high eye pressure (ocular hypertension)
– if you have a deficiency of a certain enzyme called glucose-6-phosphata dehydrogenase
– if you have haemolytic anaemia (abnormal breakdown of red blood cells)
– if you have predisposition to constipation, vertigo and urinary problems
– if you have asthma, chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, hypertension, hyperthyroidism and pyloroduodenal obstruction

Do not use any other products containing paracetamol if you are taking this product as you could exceed the recommended daily dose (see the section 5.”How to take Flurapid”).

Do not drink alcohol or use medicinal products containing alcohol while you are taking this product. This product may cause drowsiness increased by alcohol.

In cases of high fever, signs of a secondary infection, or persistence of your symptoms for more than 7 days, consult your doctor or pharmacist.

Other medicines and Flurapid
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Do not use Flurapid in combination with other paracetamol- or antihistamine-containing medicines.

Please talk to your doctor before you take Flurapid in case you use one of the following medicines:
– metoclopramide or domperidone (medicines used to treat nausea and vomiting)
– cholestyramine (used to lower your cholesterol);
– warfarin and other coumarin derivatives (medicines to thin the blood)
– sedatives, especially barbiturates (medicines that cause relaxation and sleepiness)
– sedative antidepressants (amitriptyline, doxepin, mianserin, mirtazapine, trimipramine)
– hypnotics

Flurapid with food, drink and alcohol
Do not drink alcohol or use medicinal products containing alcohol while you are taking this product. This product may cause drowsiness increased by alcohol.

Pregnancy and breast-feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. Flurapid is not recommended during pregnancy or breast-feeding.

Driving and using machines
Flurapid could cause drowsiness and/or dizziness. If you experience drowsiness and/or dizziness you should not drive or use machine.

 1. How to take Flurapid

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told you. Check with your doctor or pharmacistif you are not sure.

Flurapid is indicated for adults and children older than 15 years.

The recommended dose is one sachet 2 or 3 times per day. The interval has to be at least 4 hours between 2 doses.

Do not take more than 3 sachets per day.

The content of the sachet must be dissolved in cold or warm water.

In case of flu it is best to take Flurapid dissolved in warm water in the evening.

If you have kidney problems the interval between 2 doses will be determined by your doctor and should be minimum 8 hours.

The maximum period of treatment is 7 days without seeking the medical advice.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

If you take more Flurapid than you should
If you have taken more Flurapid/or it was accidently taken by a child, seek medical advice immediately because of the risk of delayed, serious liver damage. Symptoms of paracetamol overdose are nausea, vomiting and reduced appetite.

If you forget to take
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

 1. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Very common (may affect more than 1 in 10 people)

 • Reduction of the number of white blood cells and platelets
 • Severe hypersensitivity reactions
 • Choking, shortness of breath

Rare (may affect more than 1 in 1000 people)

 • Skin rash, itching, redness
 • Increased liver enzymes
 • Еdema, heart palpitation
 • Hallucinations, nervousness
 • Dry mouth, constipation, diarrhea, vomiting or abdominal pain

 Very rare (may affect more than 1 in 10 000)

 • Impaired renal function
 • Allergic skin reaction
 • Liver function impairment

Reporting of side effects
If you get any side effects, contact your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects, not listed in this leaflet.

You can also report adverse events directly through the national system for reporting directly to the Bulgarian Drug Agency, Damyan Gruev Str., No 8, 1303 Sofia, tel. +359 2 8903417, website www.bda.bg.

Reporting adverse reactions, you can do your bit to obtain more information on the safety of this medicine.

 1. How to store Flurapid

 Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the label and carton after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.

Store below 25 °C.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

 1. Contents of the pack and other information

What Flurapid contains:

– The active substances in one sachet are 500 mg paracetamol, 200 mg ascorbic acid, 25 mg pheniramine maleate.
– The excipients are mannitol, sodium cyclamate, aroma lemon, citric acid.

What Flurapid looks like and contents of the pack
Flutrapid is a powder for oral solution in sachet.
Each sachet contains almost white mixture of dry powder and agglomerates.
Pack sizes: 8 sachets and patient leaflet.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
Fortex Nutraceutical Ltd.
Prohladen kat str., 10
Sofia 1362, Bulgaria

This leaflet was last revised in
February 2017

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.

Меню