fbpx

  Флурапид С

20 капсули
Препоръчителната доза е по 2 капсули 3 пъти дневно. След намаляване на симптомите може да се приема по 1 капсула 3 пъти дневно.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Листовка: информация за потребителя

Флурапид С 200 mg/150 mg/25 mg/2,5 mg твърди капсули
Flurapid C 200 mg/150 mg/25 mg/2,5 mg capsules, hard

Парацетамол/Аскорбинова киселина/Кофеин/Хлорфенаминов малеат
Paracetamol/Ascorbic acid/Caffeine/Chlorphenamine maleate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
 • Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Флурапид С и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Флурапид С
 3. Как да приемате Флурапид С
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Флурапид С
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 1. Какво представлява Флурапид С и за какво се използва

Флурапид С съдържа 4 активни вещества: парацетамол, аскорбинова киселина, кофеин и хлорфенаминов малеат и се използва при възрастни и деца над 12 години.

 • Парацетамолът притежава аналгетичен, антипиретичен и много слаб противовъзпалителен ефект.
 • Аскорбиновата киселина (Витамин С) допълва естествените нива от витамин С, които могат да намалеят при вирусна инфекция или настинка.
 • Кофеинът е ксантиново производно и повишава аналгетичните ефекти на парацетомола.
 • Хлорфенаминовият малеат е антихистамин, който освобождава носа и синусите, като Ви помага да дишате по-леко.

Флурапид С се използва за краткотрайно облекчение на симптомите при простуда, алергичен ринит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца над 12 години като намалява секрецията от носа и сълзенето, кихането, повишената телесна температура, главоболието, леките до умерени болки от различен произход.

Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете Флурапид С

Не приемайте Флурапид С:
–        ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
–         ако имате сериозно чернодробно или бъбречно заболяване;

 • ако страдате от някоя форма на глаукома (увеличено вътреочно налягане);
 • ако имате заболяване на простатата;
 • ако сте дете под 12 години;
 • ако имате високо кръвно налягане или друго сърдечносъдово заболяване;
 • ако приемате други парацетамол-съдържащи продукти, отпушващи носа лекарства

или продукти за лечение на кашлица и настинка;

–        ако приемате лекарства, известни като инхибитори на моноаминооксидазата (МАО инхибитори), които обикновено се използват за лечение на депресия.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Флурапид С.

Това е важно, тъй като при някои състояния е по-вероятно да получите нежелани лекарствени реакции (вижте също точка 4):

 • ако случайно сте приели по-висока доза от необходимата;
 • ако имате тежко бъбречно или чернодробно заболяване;
 • ако приемате други лекарства, съдържащи парацетамол;
 • ако имате някаква алергия;
 • ако сте бременна или кърмите;
 • ако имате повишено вътреочно налягане;
 • ако имате проблеми с простатата;
 • ако Вашите симптоми продължават повече от 7 дни;
 • ако имате високо кръвно налягане или сърдечно заболяване.

Деца
Флурапид С не трябва да се използва при деца под 12-годишна възраст.

Други лекарства и Флурапид С
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Това се отнася особено за:

 • варфарин или други подобни средства за разреждане на кръвта;
 • лекарства за контрол на кръвното налягане, като бета-блокери;
 • дигоксин или други подобни лекарства за лечение на сърдечни заболявания;
 • лекарства за лечение на депресия, като трициклични антидепресанти, напр. Амитриптилин;
 • ако приемате други лекарства, съдържащи антихистамини или парацетамол.

Флурапид С с храна, напитки и алкохол
По време на лечението не трябва да се приема алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Това лекарство не се препоръчва по време на бременност и кърмене, освен ако Вашият лекар прецени, че е абсолютно необходимо.

Шофиране и работа с машини
Хората, които шофират моторни превозни средства или работят с машини, трябва да имат предвид, че при употребата на това лекарство има риск от сънливост.

Ако получите нежелани ефекти, като например замъглено зрение, виене на свят или сънливост, трябва да се въздържате от дейности, които изискват повишено внимание (напр. шофиране, работа с машини или опасни инструменти).

Флурапид С съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

 1. Как да приемате Флурапид С

Винаги приемайте  това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е по 2 капсули 3 пъти дневно. След намаляване на симптомите може да се приема по 1 капсула 3 пъти дневно.

Пациенти с чернодробна и/или бъбречна недостатъчност.

Дозата трябва да бъде редуцирана или интервалите на дозиране да се удължат при пациенти с увредена чернодробна или бъбречна функция и синдром на Gilbert. Флурапид C не трябва да се прилага при тежка чернодробна и/или бъбречна недостатъчност.

Начин и продължителност на приложение
Капсулите трябва да се приемат цели, с достатъчно количество течност. Флурапид C не трябва да се използва за продължителен период от време и във високи дози без консултация с лекар.

Употреба при деца и юноши
Използва се при възрастни и деца над 12 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза Флурапид С
Ако случайно или преднамерено сте приели по-висока доза от посочената в тази листовка, информирайте незабавно Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Флурапид С
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Флурапид С
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство,  попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 1. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Флурапид С може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на Флурапид С и се консултирайте веднага с лекар, ако се появят признаци на алергична реакция или на някоя друга сериозна реакция.

Възможни са следните нежелани реакции:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

 • Намаляване на броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите;
 • Тежки реакции на свръхчувствителност;
 • Задушаване, затруднено дишане.

Редки (могат да засегнат повече от 1 на 1 000 души):

 • Кожен обрив, сърбеж, зачервяване;
 • Повишаване на чернодробните ензими;
 • Отоци, сърцебиене;
 • Халюцинации, нервност;
 • Сухота в устата, запек, диария, повръщане или коремна болка.

Много редки (могат да засегнат повече от 1 на 10 000 души):

 • Нарушена бъбречна функция;
 • Алергична кожна реакция;
 • Увреждане на чернодробната функция.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, 1303 София: тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 1. Как да съхранявате Флурапид С

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Флурапид С

 • Активните вещества в една капсула са: парацетамол (200 mg), аскорбинова киселина (150 mg), кофеин (25 mg), хлорфенаминов малеат (2,5 mg).
 • Помощни вещества са: желатин, лактоза монохидрат, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172).

Как изглежда Флурапид С и какво съдържа опаковката
Флурапид С – бледо жълти, твърди желатинови капсули.
Съдържимо на капсулите – бяла до почти бяла прахообразна смес.
Всяка кутия съдържа 1 или 2 блистера с по 10 капсули всеки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Фортекс Нутрасютикалс ООД
ул. Прохладен кът 10,
София 1362, България

Дата на последно преразглеждане на листовката
Август 2017

LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Flurapid С 200mg/150mg/25mg/2,5mg capsules, hard
Paracetamol/Ascorbic acid/Caffeine/Chlorphenamine Maleate

Read the leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
This medicine is available without prescription. However, to get the best results from the treatment, you should carefully follow the instructions for use of Flurapid C.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • If you need further information or advice, ask your pharmacist.
 • You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 7 days.
 • If any of the side effects gets serious, or you notice other effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

 In this leaflet:

 1. What Flurapid C is and what it is used for
 2. What do you need to know before taking Flurapid C
 3. How to take Flurapid C
 4. Possible side effects
 5. How to store Flurapid C
 6. Contents of the package and further information

 

 1. What Flurapid C is and what it is used for

Flurapid C contents 4 active ingredients: paracetamol, ascorbic acid, caffeine, chlorphenamine maleate and is to be used by adults and children above 12 years old.

 • Paracetamol has analgesic, antipyretic and very weak anti-inflammatory effect.
 • Ascorbic acid (Vitamin С) supplements the natural levels of vitamin C, which may be reduced in a viral infection or cold.
 • Caffeine is a xanthine derivative and increases the analgesic effects of paracetomol.
 • Chlorphenamine maleate is an antihistamine that releases the nose and sinuses, helping you breathe more easily.

Flurapid C is used for short-term relief of the symptoms of colds, allergic rhinitis, nasopharyngitis and influenza-like illness in adults and children above 12 years: it decreases nose secretion and lacrimation, sneezing, fever, headache, mild to moderate pain of various origin.

 1. What do you need to know before taking Flurapid C

 Do not take Flurapid C:

 • if you are allergic to any of the active substances or to any of the other ingredients (listed in section 6)
 • if you have serious liver or kidney disease
 • if you suffer from any form of glaucoma (increased eye pressure)
 • if you have prostate disease
 • if you are a child under 12 years
 • if you have high blood pressure or other cardiovascular disease
 • if you are taking other acetaminophen-containing products or decongestant nasal drug products for the treatment of cough and cold
 • if you are taking medicines known as monoamine oxidase inhibitors (MAO inhibitors) that are typically used to treat depression

Warnings and precautions:
Talk to your doctor or pharmacist before taking Flurapid C.
This is important because some states are more likely to get side effects (see also section 4):

 • if you accidentally have taken a higher dose than necessary
 • if you have severe kidney or liver disease
 • if you are taking other medicines containing paracetamol
 • if you have an allergy
 • if you are pregnant or breast-feeding
 • if you have elevated intraocular pressure
 • if you have prostate problems
 • if your symptoms last more than 7 days
 • if you have high blood pressure or heart disease

Children
Flurapid C should not be taken by children below 12 years of old.

Other medicines and Flurapid C
You should inform your doctor or pharmacist if you are taking, have been taking, or you are going to take other medicines. This applies in particular to:

 • warfarin or similar medicines for blood thinning
 • medicines to control blood pressure, such as beta blockers
 • digoxin or other similar medicines to treat heart disease
 • medicines to treat depression such as tricyclic antidepressants, e. amitriptyline
 • if you are taking other medicines containing antihistamines or acetaminophen

Flurapid C with food, drinks and alcohol
You should not drink alcohol during the treatment.

Pregnancy, lactation and fertility
If you are pregnant or breastfeeding, or if you think you are pregnant, or if you are planning pregnancy, consult your doctor or pharmacist before taking this medicine.

This medicine is not recommended during pregnancy and breastfeeding, except only if your doctor considers it absolutely necessary.

Driving and using machines
People who are driving or operating machinery, should be aware that the use of this medicine has a risk of sleepiness.

If you get side effects such as blurred vision, dizziness or sleepiness should refrain from activities that require caution (ie. driving, operating machinery or dangerous tools).

 1. How to take Flurapid C

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as you have been told by your doctor or pharmacist. If you’re not sure, ask your doctor or pharmacist.

Method of administration
It is to be used by adults and children above 12 years of old. It is to be taken 2 capsules 3 times per day. You can take 1 capsule 3 times per day after reducing of the symptoms.

Patients with hepatic and / or renal failure.

The dose should be reduced or the dosing intervals should be extended by patients with impaired hepatic or renal function and Gilbert’s syndrome. Flurapid C should not be used in cases of severe hepatic and / or renal failure.

Method and duration of treatment
The capsules should be taken whole with sufficient liquid. Flurapid C should not be taken for a long period of time and in high dosage without consulting a doctor.

If you take more dose of Flurapid C
If you have taken intentionally or accidentally a higher dose of that in this leaflet, tell your doctor or pharmacist.

If you have forgotten to take Flurapid C
You should not take a double dose to make up.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

 1. Possible side effects

 Like all medicines, Flurapid C can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop taking Flurapid C and consult a doctor immediately if you experience signs of an allergic reaction or any other serious reaction.

Possible side effects are the following:

Very common (may affect more than 1 in 10 people)

 • Reduction of the number of white blood cells and platelets
 • Severe hypersensitivity reactions
 • Choking, shortness of breath

Rare (may affect more than 1 in 1000 people)

 • Skin rash, itching, redness
 • Increased liver enzymes
 • Еdema, heart palpitation
 • Hallucinations, nervousness
 • Dry mouth, constipation, diarrhea, vomiting or abdominal pain

 Very rare (may affect more than 1 in 10 000)

 • Impaired renal function
 • Allergic skin reaction
 • Liver function impairment

Adverse event reporting

If you get any side effects, contact your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects, not listed in this leaflet.

You can also report adverse events directly through the national system for reporting directly to the Bulgarian Drug Agency, Damyan Gruev Str., No 8, 1303 Sofia, tel. +359 2 8903417, website www.bda.bg.

Reporting adverse reactions, you can do your bit to obtain more information on the safety of this medicine.

 1. How to store Flurapid C

Keep out of reach of children.
Do not use this medicine after the expiry date stated on the carton after “EXP”. The expiry date refers to the last day of that month.
Keep at temperatures below 25°C.
Do not dispose of this medicine in wastewater or household waste.
Ask your pharmacist how to dispose of medicines of no longer use. These measures will help to protect the environment.

Contents of the package and further information

What are the contents of  Flurapid C
The active substances in one capsule are: paracetamol (200 mg), ascorbic acid (150 mg), caffeine (25 mg), chlorphenamine maleate (2,5 mg)
Other ingredients (excipients) include: gelatin, lactose monohydrate, silicon dioxide, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), ferrous oxide (Е1720)

What Flurapid C looks like and contents of the pack
Flurapid C contains hard capsules in a blister.
The content of the capsules ис white crystal powder with dry agglomerates.
Each box contains 10 capsules and the package leaflet.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
Fortex Nutraceutical Ltd.
Prohladen kat str., 10
Sofia 1362, Bulgaria

Date of last revision of the leaflet
November 2015

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.

Меню