fbpx

  Бронхосолван 200мг

20 сашета
Препоръчителната доза е: Възрастни и деца над 14 години – 1 саше 3 пъти дневно (съответства на 600 mg ацетилцистеин дневно) Деца от 6 до 14 години – 1 саше 2 пъти дневно (съответства на 400 mg ацетилцистеин дневно) Деца от 2 до 5 години – ½ саше 2-3 пъти дневно (съответства на 200-300 mg ацетилцистеин дневно)
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Листовка: информация за пациента

BRONHOSOLVAN 200 mg powder for oral solution in sachet
БРОНХОСОЛВАН 200 mg прах за перорален разтвор в саше

Ацетилцистеин
Acetylcysteine

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
 • Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява БРОНХОСОЛВАН и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете БРОНХОСОЛВАН
 3. Как да приемате БРОНХОСОЛВАН
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате БРОНХОСОЛВАН
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 1. Какво представлява БРОНХОСОЛВАН и за какво се използва

БРОНХОСОЛВАН е лекарство, което съдържа активното вещество ацетилцистеин и принадлежи към групата на муколитиците.

БРОНХОСОЛВАН се прилага при заболявания на дихателната система, свързани с повишено образуване и затруднено отделяне на бронхиален секрет, като остър и хроничен бронхит (възпаление на бронхите), бронхиектазии (трайно разширение на бронхите), хронична обструктивна белодробна болест (продължително заболяване на белия дроб, протичащо с кашлица, отделяне на голямо количество храчки и затруднено дишане), муковисцидоза (вродено заболяване, придружено с образуване на гъст секрет в белите дробове и други органи).

Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете БРОНХОСОЛВАН

Не приемайте БРОНХОСОЛВАН, ако сте алергични към ацетилцистеин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете БРОНХОСОЛВАН в случай на:

 • промени в кожата. Възникването на тежки кожни реакции, като синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайeл, се съобщава много рядко във връзка с употребата на ацетилцистеин (активното вещество на БРОНХОСОЛВАН). Ако възникнат нови промени по кожата и лигавиците трябва веднага да се потърси медицинска помощ и незабавно да се спре употребата на ацетилцистеин;
 • бронхиална астма;
 • язви на стомаха или червата (стомашно-чревни язви) в миналото или понастоящем;
 • свръхчувствителност към хистамин. Трябва да се избягва лечение с по-голяма продължителност при такива пациенти, тъй като ацетилцистеин повлиява метаболизма на хистамин и може да предизвика симптоми на непоносимост (например главоболие, хрема, сърбеж);
 • неспособност за отхрачване. Употребата на ацетилцистеин, особено в началото на лечението, може да доведе до втечняване и повишено образуване на бронхиален секрет. Ако сте затруднени в отхрачването на секрета, Вашият лекар трябва да вземе съответните мерки.

БРОНХОСОЛВАН не трябва да се приема в случай на чернодробна или бъбречна недостатъчност, за да се избегне допълнителен прием на вещества, съдържащи азот.

Деца и юноши
БРОНХОСОЛВАН 200 mg прах за перорален разтвор в саше не трябва да се използва при деца под 2–годишна възраст.

Други лекарства и БРОНХОСОЛВАН
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Това се отнася особено за:

 • средства за облекчаване на кашлицата (противокашлични средства). Употребата на ацетилцистеин в комбинация със средства за облекчаване на кашлицата може да доведе до опасно натрупване на секрет поради намален кашличен рефлекс. Преди прилагане на такова комбинирано лечение е необходимо внимателно диагностициране. Задължително се консултирайте с Вашия лекар, преди да започнете лечение с тази комбинация;
 • антибиотици. За да се избегне повлияване от страна на антибиотиците на ефекта на ацетилцистеин, те трябва да се приемат отделно, с интервал от поне два часа;
 • активен въглен. Активният въглен може да намали ефекта на ацетилцистеин;
 • нитроглицерин. Едновременното приложение на ацетилцистеин с глицерол тринитрат (нитроглицерин) може да доведе до засилване на съдоразширяващите и кръворазреждащи ефекти на нитроглицерина.

БРОНХОСОЛВАН с храна, напитки и алкохол

 • Това лекарство трябва да се приема след хранене.
 • Действието на ацетилцистеин се засилва при прием на по-големи количества течности.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

БРОНХОСОЛВАН съдържа:

 • манитол (Е 421). Може да има слабо изразено слабително действие;
 • натрий. БРОНХОСОЛВАН съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на саше т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

 

 1. Как да приемате БРОНХОСОЛВАН

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 Препоръчителната доза е:

Възраст БРОНХОСОЛВАН 200 mg прах за перорален разтвор в саше
Възрастни и деца над 14 години 1 саше 3 пъти дневно
(съответства на 600 mg ацетилцистеин дневно)
Деца от 6 до 14 години 1 саше 2 пъти дневно
(съответства на 400 mg ацетилцистеин дневно)
Деца от 2 до 5 години ½ саше 2-3 пъти дневно
(съответства на 200-300 mg ацетилцистеин дневно)

Начин на приложение
Съдържанието на едно саше се разтваря в чаша топла или студена вода и се изпива.

 • Муколитичният ефект на БРОНХОСОЛВАН се засилва при прием на повече течности.
 • Това лекарство се приема след хранене.

 

Употреба при деца и юноши
БРОНХОСОЛВАН 200 mg прах за перорален разтвор в саше се използва при деца над 2 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза БРОНХОСОЛВАН

В случаи на предозиране могат да възникнат някои от следните нежелани стомашно-чревни реакции: киселини в стомаха, гадене, болки в стомаха, повръщане и диария.

Ако сте приели по-висока доза от посочената в тази листовка, информирайте незабавно Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете БРОНХОСОЛВАН
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Продължете употребата на БРОНХОСОЛВАН, като спазвате обичайната дозировка.

Ако сте спрели приема на БРОНХОСОЛВАН
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство,  попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 1. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се класифицират по системо-органни класове и по честота по следния начин: много чести (≥1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1000), много редки (≤ 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). Възможни са следните нежелани реакции:

Нечести:

 • алергични реакции (сърбеж и образуване на уртикария), тежко подкожно подуване (ангионевротичен оток) и кожен обрив;
 • ускорен сърдечен ритъм (тахикардия);
 • понижение на кръвното налягане (хипотония);
 • главоболие;
 • шум в ушите (тинитус);
 • стоматит, коремна болка, гадене, повръщане и диария;
 • повишена температура.

Редки:

 • задух, бронхоспазъм;
 • нарушение на храносмилането (диспепсия).

Много редки:

 • тежки алергични реакции, които могат да се развият включително до шок;
 • сериозни кожни реакции, например синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайел;
 • възникване на кървене (кръвоизлив), отчасти във връзка с реакции на свръхчувствителност.

С неизвестна честота:

 • оток на лицето (натрупване на вода в лицето).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, 1303 София: тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 1. Как да съхранявате БРОНХОСОЛВАН

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до” и върху сашето. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа БРОНХОСОЛВАН 200 mg прах за перорален разтвор в саше

 • Активното вещество е ацетилцистеин 200 mg.
 • Помощни вещества са: манитол, натриев цикламат, аромат портокал и колоиден безводен силициев диоксид.

Как изглежда БРОНХОСОЛВАН и какво съдържа опаковката
БРОНХОСОЛВАН съдържа прах за перорален разтвор в саше.

Всяка кутия БРОНХОСОЛВАН 200 mg прах за перорален разтвор в саше съдържа 20 сашета заедно с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Фортекс Нутрасютикалс ООД
ул. Прохладен кът 10,
София 1362, България

Дата на последно преразглеждане на листовката
Април 2018

LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600
200 mg / 600 mg powder for oral solution

Acetylcysteine

Read the leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
This medicine is available without prescription. However, to get the best results from the treatment, you should carefully follow the instructions for use of Bronhosolvan 200/ Bronhosolvan 600.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • If you need further information or advice, ask your pharmacist.
 • You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 4-5 days.
 • If any of the side effects gets serious, or you notice other effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

 In this leaflet:

 1. What Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 is and what it is used for
 2. What do you need to know before taking Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600
 3. How to take Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600
 4. Possible side effects
 5. How to store Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600
 6. Contents of the package and further information

  

 1. What Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 is and what it is used for

Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 is a medicinal product containing the active substance acetylcysteine. It is used in cases of liquefaction and facilitating expectoration of bronchial secretions in acute and chronic diseases of the bronchi and lungs trachea, bronchitis, pneumonia, cystic fibrosis associated with increased formation and difficulties passing bronchial secretions.

 1. What do you need to know before taking Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600

 Do not take Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600:

 •  if you are hypersensitive or allergic to the active substance acetylcysteine ​​or any of the other ingredients.

Warnings and precautions:

Talk to your doctor or pharmacist before taking Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600.
This is important because some states are more likely to get side effects (see also section 4):

 • if you suffer from asthma
 • if you have histamine intolerance
 • if you have or have had a stomach or duodenal ulcer

Children
Bronhosolvan 200 is not suitable for children under 2 years.
Bronhosolvan 600 is not suitable for children under 14 years.

Other medicines and Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, you have recently taken or might take any other medicines. This applies in particular to:

 • medicines that suppress the cough

The combined administration of Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 and medicines that suppress cough may lead to retention of the bronchial secretions, due to the suppression of the cough reflex.

 • medicines for treating bacterial infections (antibiotics)

Oral administration of antibiotics should be performed separately from the intake of Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 at intervals of at least 2 hours.

 • Nitroglycerin

Coadministration of Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 with glycerol trinitrate (nitroglycerin) may lead to increased blood thinning and vasodilating effects of nitroglycerin.

Pregnancy, lactation and fertility
There are no adequate data from the use of acetylcysteine ​​during pregnancy or breastfeeding. You can take Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 in these periods only if your doctor considers it absolutely necessary.

Driving and using machines
There is no evidence of impairment of concentration and reaction time when driving or operating machinery, while taking acetylcysteine.

 1. How to take Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600

 Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as you have been told by your doctor or pharmacist. If you’re not sure, ask your doctor or pharmacist.

Method of administration
Dissolve the content of one sachet in a glass of warm or cold water and drink it.
Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 is recommended to be taken after meals.
The mucolytic effect of Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 increases when taking more fluids.

The usual dose is:

Bronhosolvan 200
200 mg of Acetylcysteine
Bronhosolvan 600
600 mg of Acetylcysteine
Adults and children over 14 years 1 sachet three times a day
(corresponds to 600 mg daily Acetylcysteine)
1 sachet 1 a day
(corresponding to 600 mg Acetylcysteine ​​daily)
Children 6 to 14 years 1 sachet 2 times daily
(corresponding to 400 mg Acetylcysteine ​​daily)
Children 2 to 5 years ½ sachet 2-3 times daily
(corresponding to 200-300 mg daily Acetylcysteine)

 

Duration of treatment
Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 should not be taken more than 4-5 days without consulting a doctor. The duration of the treatment depends on the type and severity of the disease and must be determined by the attending physician.

If you take more dose of Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600
If you have taken intentionally or accidentally a higher dose of that in this leaflet, tell your doctor or pharmacist.
In case of overdose it can occur any of the following gastrointestinal adverse reactions: heartburn, nausea, stomach pain, vomiting and diarrhea.

If you have forgotten to take Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600
If you have forgotten to take Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 or you have taken a smaller dose, you should not take a double dose to make up. Continue the use of Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 observing the usual dosage.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

 1. Possible side effects

Like all medicines, Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 can cause side effects, although not everybody gets them.
Stop taking Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 and consult a doctor immediately if you experience signs of an allergic reaction or any other serious reaction.
Possible side effects are the following:

Very common (may affect more than 1 in 10 people)
Uncommonly were observed headache, inflammation of the oral mucosa and tinnitus.

Rare (may affect more than 1 in 1000 people)
In rare cases may occur gastrointestinal complaints such as heartburn, nausea, vomiting and diarrhea; allergic reactions – itching, urticaria (hives), skin rashes. In rare cases may also occur shortness of breath, rapid heart rate and lowering blood pressure, headache, pyrexia (fever). Rarely the intake of acetylcysteine ​​may cause bleeding, partly as a result of hypersensitivity reactions.

Very rare (may affect more than 1 in 10 000)
Very rarely were reported cases of allergic reactions (including itching, hives, rashes, shortness of breath (especially in patients with asthma)), increased heart rate and lowering blood pressure. Bronchospasm (airway narrowing) was observed very rarely, predominantly in patients with bronchial asthma.

Adverse event reporting
If you get any side effects, contact your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects, not listed in this leaflet.
You can also report adverse events directly through the national system for reporting directly to the Bulgarian Drug Agency, Damyan Gruev Str., No 8, 1303 Sofia, tel. +359 2 8903417, website www.bda.bg.
Reporting adverse reactions, you can do your bit to obtain more information on the safety of this medicine.

 1. How to store Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600

Keep out of reach of children.
Do not use this medicine after the expiry date stated on the carton after “EXP”. The expiry date refers to the last day of that month.
Keep at temperatures below 25 ° C.
Do not dispose of this medicine in wastewater or household waste.
Ask your pharmacist how to dispose of medicines of no longer use. These measures will help to protect the environment.

 1. Contents of the package and further information

What are the contents of  Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600
The active substance in one sachet is: acetylcysteine ​​200 mg / 600 mg
Other ingredients (excipients) include: mannitol, sodium cyclamate, silicon dioxide, flavor orange (Bronhosolvan 200) / lemon (Bronhosolvan 600).

What Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 looks like and contents of the pack
Bronhosolvan 200 / Bronhosolvan 600 contains powder for oral solution in sachet.
The contents of the sachet are almost white mixture of dust and dry agglomerates.
Each box contains 20 sachets / 200 Bronhosolvan / or 10 sachets / Bronhosolvan 600 / and the package leaflet.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
Fortex Nutraceutical Ltd.
Prohladen kat str., 10
Sofia 1362, Bulgaria

Date of last revision of the leaflet
August 2015

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.

Меню