fbpx

ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

ФОРМУЛЯР ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Тук може да изпратите съобщение за подозирана нежелана лекарствена реакция, наблюдавана при употреба на лекарствен продукт на Фортекс Нутрасютикалс.Съобщенията за нежелана лекарствена реакция се приемат в работно време: от 9:00 до 17:00 часа

тел: 02 437 23 16

e-mail: info@fortex.bg

или денонощно:

тел: +359 895 60 66 15; +35924651143

НезначителнаЗначителна

Меню