Лекарства

Авемар е диетична храна за специални медицински цели за допълване на хранителния режим на пациенти с ракови заболявания по време на и след оперативна намеса, радиотерапия, химиотерапия и имунотерапия.

Употребата на Авемар се препоръчва на пациенти, страдащи от злокачествени тумори като добавка към клинично онкологично третиране.

Прилагането на Авемар се препоръчва като обогатител на храната по време на лечение и след приключване на подобни лечения, без прекъсване.

Приемането на Авемар не заменя клинично индицираните противоракови терапии и процедури!
 
Резултати от използването на Авемар:
  • значително удължаване на периода без развитие на заболяването, както и на жизнената продължителност;
  • значително подобрение на физическото състояние и активност;
  • предпазване от свързаната с рака кахексия;
  • подобрение на качеството на живота;
  • намаляване на страничните ефекти на химио- и радитерапията (особено на вредното влияние върху хемопоетичната система и пост-химиотерапевтичната анемия);
  • разширяване на възможностите за приложение на химиотерапевтични процедури;
  • подобряване на операционната търпимост, скъсяване на постоперативния период.

 
Качество на живота
Значително се подобрява качеството на живота при пациенти с напреднал белодробен рак, след третиране с Авемар най-малко 4 месеца. Опитите са провеждани с разрешението на Европейската организация за изследване и третиране на рака (ЕОИТР).

Използван самостоятелно при изследване на животни Авемар значително намалява развитието на метастазипри белодробен рак, малигнен меланом и рак на дебелото черво. Употребата на антинеопластични лекарствени средства в комбинация с Авемар спират развитието на метастазите. При детайлните проучвания, извършвани при GLP (Добра Лабораторна Практика) Авемар доказва, че не е токсичен или генотоксичен.

При продължително допълване на стандартното онкологично третиране с Авемар за повече от 6 месеца,резултатите са значително по-високи от стандартното онкологично третиране на рак на дебелото черво и ректален рак по отношение на продължителността на живота и развитието на болестта. Подобна продължителност на живота, под влияние на третиране с Авемар се наблюдава при болни от рак на гърдата, меланом, злокачествени заболявания в областта на главата и шията, рак на устната кухина, първичен рак на черния дроб, а също при злокачествени заболявания на пикочно-отделителната и половата системи.
 
Състав:
Сух ферментирал пшеничен зародиш, малтодекстрин, фруктоза, агент за предотвратяване на слепване (силиконов двуокис), лимонова есенция, подсладител (acesulfame-K), натриев хлорид, полиращ агент (стеаринова киселина).
 
Начин на приложение:
Курсът на приемане на добавката за храната Авемар се съобразява със здавословното състояние, терапевтичните и диагностични процедури, на които се подлага пациента заради основното си заболяване.
 
Приготвяне на единична доза:
Едно саше се разтваря в чаша вода. Прясно приготвеният разтвор от Авемар се използва в рамките на 30 минути след приготвянето му! Неупотребеният разтвор се изхвърля.

Дозировка:
За възрастни с телесно тегло около 70 кг – една доза се равнява на едно саше Авемар на ден. Препоръчва се Авемар да бъде приготвян и консумиран 1 час преди обяд. Пациентите с телесно тегло от 90 кг и нагоре да консумират 2 сашета и се препоръчва да взимат Авемар приблизително 1 час преди закуска и вечеря.
Препаратът Авемар може също да бъде приготвян и консумиран смесен с освежителни напитки или с негазирана минерална вода, без добавяне на други хранителни добавки (в частност витамин С).
Авемар е микробиологично чист продукт.
Приемането на Авемар не заменя клинично индицираните противоракови терапии и процедури, назначени от лекар.
Клинични изследвания
Клиничните изпитания на Авемар започват през 1998 година в Унгария. По-късно клиники от Израел, Русия, Чехия, Кипър и Италия също се присъединяват към изследователския проект Авемар. Тези изследвания са провеждани по стандартите на GCP (Добра Клинична Практика). Данните са анализирани от комитет на независими експерти. В изпитанията участват пациенти със злокачествени тумори от различни видове и с различна локализация.

С Авемар като добавка към клиничното онкологично третиране са били третирани пациенти с рак на дебелото черво и ректален рак, карцином на гърдата, рак на белия дроб, злокачествени заболявания в областта на главата и шията, тумори на устната кухина, хематологични злокачествени заболявания, първичен рак на черния дроб, злокачествени заболявания на пикочно-отделителната и половата система и ракови заболявания в детска възраст.
 
Механизми на въздействие
Въздействие на Авемар върху метаболизма на раковите клетки
Раковите клетки проявяват повишен метаболизъм и висока скорост на делене и използват в по-голяма степен глюкоза. Специфична характеристика на туморните клетки е това, че използват глюкоза, за да синтезират рибоза, нужна за изграждането на нуклеидите (ДНК и РНК вериги). От друга страна здравите клетки използват глюкозата на първо място като източник на енергия. В този процес един от ключовите елементи е ензимната транскетолаза. Деленето на раковите клетки директно може да бъде контролирано от модификация на неговата функция.

Авемар (в зависимост от дозировката) значително и по особен начин възпрепятства синтеза на нуклеиди или нуклеинови киселини от глюкоза, превръщайки метаболизма на раковите клетки в нормален процес, за да се използва глюкозата за синтез на аминокиселини и липиди.
Благодарение на този процес разсейките на злокачественото заболяване са забавят или напълно прекъсват. Състоянието на пациентите, използващи Авемар се подобрява и тяхната физическа активност се увеличава. Може да се наблюдава значително покачване на теглото.
Докато радитерапията и повечето химиотерапевтични процедури възпрепятстват непосредствено формирането на нуклеиди, Авемар предизвиква същият ефект индиректно, с което може да се обясни синергията между Авемар и химиотерапевтични процедури за спирането развитието на метастазите.

Апоптоза на раковите клетки
Апоптозата (програмираната смърт на клетката) и деленето на клетката контролират хистологичния баланс на различните клетъчни общества. Апоптоза в по-ниска степен от нормалната е типична за злокачествените израждания.

Апоптозата на раковите клетки, значително се увеличава от Авемар, докато жизненият цикъл на нормалните клетки не е засегнат.

Синтез на тумор некрозис фактор
Един от най-важните цитокини, отговорни за разрушаването на раковите клетки е TNFα , който е създаден от имунната система на организма (чрез активираните макрофаги). 

Като хармонизиращ фактор Авемар значително увеличава синтеза на TNFα, благодарение на активираните макрофаги срещу туморните клетки.

Увеличен синтез на І-САМ1 протеини
Молекулата, осигуряваща вътрешно-клетъчното слепване е І-САМ1 (CD54), дава възможност на носителите на клетъчно-имунната защита срещу тумори да мигрират през стените на съда за да могат да достигнат и убият раковите клетки. Туморът може да порасне повече от 2 мм, само ако изгради своя собствена съдова система (злокачествена ангиогенеза). Една от характеристиките на съдовете, развиващи се в злокачествените тумори е анормално ниският синтез на І-САМ1, поради което носителите на клетъчно-имунна защита срещу рака не могат да се придвижват през стените на съда в тумора. 

Авемар увеличава значително синтеза на І-САМ1 протеини; по този начин увеличава също и клетъчната противоракова имунна защита.

Занижена регулация на МНС1 молекула
Естественият килър (NK) съдържащ се в първата линия клетки в имунната защита срещу рака не атакува онези клетки, които имат висока концентрация на МНС1 молекули на повърхността. Общата характеристика на раковите клетки, даващи метастази, е да произвежда молекули МНС1 в големи количества и така да се маскират за нормални клетки, като по този начин избягват разрушителния ефект на естествените килър-клетки. 

Авемар значително намалява синтеза на молекули МНС1 от раковите клетки, скриващи характеристиките на туморните клетки, така че те се разрушават от естествените килър-клетки.

Изследване на имунната защита
Едно от най-интересните качества в перспективата на изследване е способността за регулация на имунната защита. В случаите на злокачествени тумори, Авемар стимулира имунната система. При автоимунни заболявания, той потиска имунната система. Очевидно Авемар е способен да действа в противоположни направления, тъй като има различно въздействие върху двете най-важни реакции на имунната защита.
Авемар увеличава ТН1 (Т1 хелпери) на имунната защита, следователно активира имунните механизми против рака. Същевременно намалява ТН2 (Т2 хелпери) на автоимунната защита, така че Авемар възпрепятства автоимунните процеси. При изследване на животни Авемар възпрепятства развитието на SLE, значително намалява клиничните и хематологични симптоми на заболяването. При клиничните опити Авемар значително подобрява състоянието на пациенти с ревматоиден артрит. При изследвания върху животни Авемар има силен зависещ от дозировката противовъзпалителен ефект.
 
Предпазни мерки:
Приемането на хранителната добавка Авемар става след консултация с лекар. Пациентите с наследствена непоносимост към фруктозите или пациенти със свръхчувствителност към които и да било от компонентите или съставките на Авемар не трябва да приемат Авемар. Пациентите, страдащи от диабет трябва да приемат Авемар под контрола на лекуващия лекар, заради въглехидратния внос и дозите на инсулина. Пост-оперативното приложение на хранителната добавка Авемар трябва да започне когато пациентът е в състояние да приема храна през устата. Продуктът не бива да бъде приеман по време на бременност или кърмене. Употребата на Авемар е забранена за пациента с трансплантиран орган или тъкан. Продуктът не може да бъде използван, ако пациентът има кървящи язви по гастро-интестиналния тракт (кървяща стомашна или язва на дванадесетопръстника), ентерит/колит (остро чревно възпаление), синдром на патологична абсорбация.
Авемар да се съхранява на обезопасено от деца място!
 
Взаимодействие с лекарствени средства:
Авемар се приема два часа преди или след приемане на други хранителни добавки или лекарствени продукти. Авемар не трябва да бъде приеман в комбинация с никакви препарати, съдържащи витамин С , в интервал от два часа преди или след приема. Приемането на Авемар трябва да бъде преустановено два дни преди извършването на прегледи с контрастни рентгенови снимки с прилагането на бариев сулфат и трябва да бъде възстановено два дни след извършването на прегледи с контрастни рентгенови снимки с прилагането на бариев сулфат!